Nezaposlenost

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja

U evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete se prijaviti kao nezaposlena osoba ili kao ostali tražitelj zaposlenja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Vam između ostalog nudi:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada – struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samo procjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.

 Nezaposlenom osobom smatra se osoba u dobi između 15 i 65 godina života koja:

 • je sposobna ili djelomično sposobna za rad,
 • nije u radnom odnosu,
 • aktivno traži posao i
 • raspoloživa je za rad.

Aktivno traženje posla obuhvaća sudjelovanje nezaposlene osobe u:

 • individualnim savjetovanjima,
 • individualnim konzultacijama,
 • utvrđivanju aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje,
 • utvrđivanju aktivnosti i ciljeva profesionalnog plana te rokova izvršenja,
 • provedbi aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom,
 • pretraživanju slobodnih radnih mjesta na web-stranici Zavoda,
 • samoinicijativnom javljanju na slobodna radna mjesta,
 • vođenju dnevnika traženja posla,
 • postupku profesionalne selekcije.

Prava i obveze nezaposlenih osoba

Prava i obveze nezaposlenih osoba uređeni su Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18).

Prava

 • Pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja
 • Pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova
 • Pravo na mirovinsko osiguranje ako osoba ostvari pravo na novčanu naknadu te ispunjava uvjet godina života za starosnu mirovinu, a nedostaje najviše 5 godina mirovinskoga staža za starosnu mirovinu
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
 • s obzirom na EU/EGP državljane
 • s obzirom na državljane 3. zemalja

Obveze

 • Redovito kontaktiranje savjetnika za zapošljavanje u dogovorenom vremenu
 • Prisustvovati individualnom savjetovanju
 • Zajedno sa savjetnikom za zapošljavanje izraditi profesionalni plan traženja posla i pridržavati se aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom
 • Podnositi molbe poslodavcima i javljati se na oglase i natječaje
 • Biti raspoloživ za rad odazivajući se na pozive zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u terminima utvrđenim profesionalnim planom
 • Provoditi aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje: uključiti se u grupno savjetovanje-radionice kojima se stječu vještine aktivnog traženja posla te sudjelovati u postupku profesionalne selekcije-odabiru za određeno radno mjesto ili obrazovanje

Ostali tražitelji zaposlenja

Ostali tražitelji zaposlenja su osobe koje trenutno rade, a žele promijeniti posao, redovni studenti ili učenici, i druge osobe koje žele koristiti usluge Zavoda.

Ostali tražitelji zaposlenja ne mogu koristiti prava iz statusa nezaposlenosti.

Više

Bitne poveznice

Migracije