PRAVO NA NAKNADU PLAĆE

Osiguranici ugovornih država

Državljani država ugovornica koji su stekli status osiguranika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), na primjer temeljem radnog odnosa na državnom području Republike Hrvatske, pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), odnosno spriječenosti za rad ostvaruju u skladu s hrvatskim propisima.

Osobe koje su obvezno zdravstveno osigurane u drugoj državi ugovornici, pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad koja je nastala za vrijeme njihovog boravka u Hrvatskoj (na primjer tijekom privremenog rada/izaslanja u Hrvatskoj) ostvaruju u skladu sa zakonodavstvom matične države.

Državljani iz neugovornih država

Državljani iz neugovornih zemalja, koji imaju reguliran status u obveznom zdravstvenom osiguranju u HZZO-u, ostvaruju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj kao i druge osigurane osobe HZZO-a.

VIŠE – Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad | HZZO

PITANJA I ODGOVORI:

Privremenu nesposobnost za rad, koja je nastala za vrijeme privremenog rada u drugoj državi ugovornici, može Vam utvrditi ugovorni liječnik države rada. Isti liječnik će Vam izdati i potvrdu o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti za rad.

O privremenoj nesposobnosti koja je nastala u drugoj državi ugovornici obvezni ste obavijestiti svog poslodavca i nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja, u rokovima koji su predviđeni zakonodavstvom Vaše matične države. To možete učiniti osobno, odnosno putem nositelja zdravstvenog osiguranja države privremenog rada.

Naknadu plaće će Vam isplaćivati Vaš nositelj zdravstvenog osiguranja iz matične države.

Hrvatskom osiguraniku koji je upućen na privremeni rad u ugovornu ili neugovornu državu naknada plaće pripada u skladu s hrvatskim propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, s time da se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, odnosno državnog proračuna samo za vrijeme njegovog boravka u Hrvatskoj. Izuzetak postoji u slučaju korištenja rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta (u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta) kada se naknada plaće isplaćuje i za vrijeme boravka izvan Hrvatske.

Migracije