ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Ako ste za vrijeme boravka u Hrvatskoj, obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe HZZO-a, ali na teret svog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK, te i u Hrvatskoj (u slučaju boravka osiguranika druge države članice u Hrvatskoj) koristi se na temelju Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili zamjenskog Certifikata.

Zdravstvena zaštita za vrijeme prebivališta u drugoj državi članici koristi se na temelju određene isprave ili tiskanice izdane od strane nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Da. EKZO se koristi na jednak način bez obzira da li boravite u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK po privatnom poslu, za vrijeme studija, službenog puta, privremenog rada na koji ste upućeni od strane poslodavca ili iz nekog drugog razloga.

EKZO Vam izdaje nositelj zdravstvenog osiguranja kod kojega ste obvezno zdravstveno osigurani.

Certifikat se izdaje u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba ostane bez EKZO iz nekog drugog razloga.

EKZO pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik kojemu se obratite radi liječenja procjeni da se ne može odgoditi do Vašeg planiranog povratka u matičnu državu. Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima, ako cilj putovanja nije liječenje (na primjer, kontrola visokog tlaka), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga prethodno se morate dogovoriti sa zdravstvenom ustanovom države u koju namjeravate otputovati.

EKZO/Certifikat se koriste u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika države privremenog boravka koji su u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja.

Popis svih ugovornih subjekata HZZO-a

U tom slučaju naknadu plaćenih troškova trebate tražiti od svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Umirovljenik koji prima mirovinu jedne države članice, a živi na području druge države, pravo na punu zdravstvenu zaštitu ostvaruje u državi članici u kojoj ima prebivalište, a na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja iz države iz koje primaju mirovinu. Navedeni nositelj mu u tu svrhu izdaje potvrdu S 1 te EKZO. Umirovljenici koji su stekli prebivalište u Hrvatskoj, potvrdu S1 treba predati nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u mjestu prebivališta.

Navedene osobe ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i u državi članici rada i u državi članici prebivališta. Radi toga, nadležni nositelj zdravstvenog države rada im izdaje potvrdu S 1 koju je potrebno predati nositelju zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta (HZZO-u u slučaju prebivališta u Hrvatskoj). Nadležni nositelj im izdaje i EKZO.

Navedeni radnici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u državi članici privremenog rada  na temelju potvrde S1 izdane od strane njihovog nositelja zdravstvenog osiguranja, a koju predaju nositelju zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta (HZZO-u u slučaju prebivališta u Hrvatskoj). HZZO izdaje potvrdu S1 osiguranicima koji su od strane poslodavca upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EGP/Švicarsku/UK na razdoblje dulje od godinu dana (365 dana plus minimalno jedan dan) i koji, istovremeno, u nadležnoj policijskog postaji, na isto razdoblje, prijave privremeni odlazak iz Hrvatske.

Migracije