NAKNADA PLAĆE

Osobi koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), pravo na naknadu plaće s osnova priznate ozljede na radu, odnosno priznate profesionalne bolesti, obračunava i isplaćuje poslodavac, od prvog dana na teret HZZO-a. Naknada plaće se isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice za naknadu koja se utvrđuje u skladu s hrvatskim propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ako ste osiguranik druge države EU/EGP/Švicarske i doživjeli ste ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest u Hrvatskoj, pravo na naknadu plaće na ime priznate ozljede, odnosno profesionalne bolesti ostvarujete u skladu s propisima Vaše matične države.

Privremenu nesposobnost za rad Vam može utvrditi i voditi ugovorni liječnik opće/obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, koji će Vam u tom slučaju izdati i potvrdu o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Hrvatskom osiguraniku koji je doživio ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest u drugoj državi članici, bolovanje može otvoriti inozemni liječnik i izdati mu potvrdu propisanu u toj državi. O otvorenom bolovanju osiguranik je obvezan obavijestiti svog poslodavca u Hrvatskoj i HZZO u rokovima koji su propisani hrvatskim propisima.

 

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Potvrdu koju Vam je izdao hrvatski liječnik obvezni ste predati svom nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja, odnosno poslodavcu u rokovima koji su utvrđeni zakonodavstvom Vaše matične države.

Svog nositelja zdravstvenog osiguranja možete obavijestiti i putem HZZO-a, na temelju tiskanice E116 („Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad“) koju će Vam, na Vaš zahtjev, ispuniti hrvatski liječnik. HZZO će Vašem inozemnom nositelju proslijediti iscrpno izvješće hrvatskog liječnika o Vašem zdravstvenom stanju i o trajnim posljedicama ozljede ili bolesti te oporavku.

Ako se zbog zdravstvenog stanja ne možete javiti liječniku primarne zdravstvene zaštite ili HZZO-u (jer se primjerice nalazite u bolnici), HZZO će ispuniti tiskanicu E116 na temelju medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove u kojoj se liječite te ju izravno dostaviti Vašem osiguravatelju.

U slučaju da ste nezadovoljni odlukom koja je navedena na tiskanici E118, imate pravo u HZZO-u podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja na koje imate pravo žalbe u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Migracije