ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Osiguranici ugovornih država

Ako ste obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od ugovornih država, a privremeno boravite u Hrvatskoj iz privatnih ili poslovnih razloga, zdravstvenu zaštitu možete ostvarivati u opsegu određenim ugovorom, a na temelju potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu koju Vam je izdao Vaš nositelj zdravstvenog osiguranja.

U slučaju da Vam je nositelj zdravstvenog osiguranja iz druge države ugovornice izdao potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu zbog Vašeg prebivališta u Hrvatskoj, jer primjerice primate mirovinu iz druge države ugovornice ili ste zdravstveno osigurani preko člana Vaše obitelji koji je zaposlen u drugoj državi ugovornici, ostvarujete pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja druge države ugovornice.

Na isti način hrvatski osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u drugoj državi ugovornici.

VIŠE – Ugovorne države | HZZO

 

Državljani iz neugovornih zemalja

Državljani iz neugovornih zemalja, koji imaju reguliran status u obveznom zdravstvenom osiguranju u HZZO-u, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj kao i druge osigurane osobe HZZO-a.

PITANJA I ODGOVORI:

Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge u Hrvatskoj, osobama koje su od svog nositelja zdravstvenog osiguranja dobile potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, preporučuje se zamijeniti navedenu potvrdu za bolesnički list u HZZO-u. Na temelju bolesničkog lista moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu izravno u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika koji s HZZO-om imaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Iznimno, u slučaju hitnosti, moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi same potvrde o pravu.

Ako osoba nije u posjedu predviđene potvrde o pravu, u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja, obvezno se treba obratiti područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a u mjestu boravka u Hrvatskoj koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde od njezinog nadležnog inozemnog nositelja.

Radnici upućeni (izaslani) iz ugovorne države na privremeni rad u Hrvatsku zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju im je izdao nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja iz matične države. Na temelju iste potvrde u Hrvatskoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu koji je propisan pojedinim ugovorom.

Dobivene potvrde o pravu potrebno je u HZZO-u zamijeniti za bolesnički list.

Popis sklopljenih ugovora s nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i opsegom prava nalazi se na poveznici Ugovorne države | HZZO

U slučaju naplate navedenih troškova potrebno je obratiti se nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi sa zahtjevom za naknadu troškova. Radi toga potrebno je sačuvati original računa o plaćenim troškovima zdravstvene zaštite i medicinsku dokumentaciju.

Da. Razdoblje u kojem ste bili prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje u drugoj državi ugovornici, a prije dolaska u Hrvatsku, uzet će Vam se u obzir prilikom ostvarivanja određenih prava iz zdravstvenog osiguranja za čije ostvarivanje je propisan uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u određenom periodu.

Migracije