NAKNADA PLAĆE

Osiguranici ugovornih država

Postupak utvrđivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti provodi nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja matične države upućenog radnika, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Državljani neugovornih država

Državljani neugovornih država pravo na privremenu nesposobnost za rad u Hrvatskoj zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ostvaruju sukladno hrvatskim propisima samo pod uvjetom da imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznome zdravstvenom osiguranju u HZZO-u.

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Privremenu nesposobnost za rad, koja je nastala za vrijeme privremenog rada u drugoj državi ugovornici, može Vam utvrditi ugovorni liječnik države rada. Isti liječnik će Vam izdati i potvrdu o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti za rad.

O privremenoj nesposobnosti zbog ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti nastale u drugoj državi ugovornici obvezni ste obavijestiti svog poslodavca i nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi, u rokovima koji su predviđeni zakonodavstvom Vaše matične države. Hrvatski osiguranici se obavezno moraju obratiti obveznom zdravstvenom osiguranju u drugoj državi ugovornici s dokumentacijom izdanom od strane inozemnog liječnika. Inozemno osiguranje će tada obavijestiti HZZO-o o evidentiranoj privremenoj nesposobnosti u drugoj državi ugovornici putem tiskanice koja je propisana pojedinim međunarodnim ugovorom.

Naknadu plaće će Vam isplaćivati Vaš nositelj zdravstvenog osiguranja iz matične države.

Hrvatskom osiguraniku koji je upućen na privremeni rad u ugovornu ili državu koja nije članica EU/EGP/Švicarska/UK naknada plaće pripada u skladu s hrvatskim propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, s time da se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, odnosno državnog proračuna samo za vrijeme njegovog boravka u Hrvatskoj. Izuzetak postoji u slučaju korištenja rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta (u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta) kada se naknada plaće isplaćuje i za vrijeme boravka izvan Hrvatske.

Migracije