PRAVO NA NAKNADU PLAĆE

Pored prava na zdravstvenu zaštitu, jedno od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja je i pravo na naknadu plaće s osnova privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Ako ste primjerice izaslani radnik kojega je poslodavac sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK uputio na privremeni rad u Hrvatsku, tada Vam privremenu nesposobnost za rad (bolovanje), u slučaju potrebe, može evidentirati ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj bez potrebe da se radi toga vraćate u matičnu državu.

Isti liječnik Vam može evidentirati bolovanje i ako radite u drugoj državi članici, a razbolite se za vrijeme privatnog boravka u Hrvatskoj.

Ako ste hrvatski osiguranik i razbolite se za vrijeme boravka u drugoj državi članici,  bolovanje Vam se može evidentirati inozemni liječnik. Isti liječnik bi Vam trebao ispuniti tiskanicu E116 (Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad) koju je onda potrebno predati inozemnom osiguranju u mjestu boravka u drugoj državi članici. Isto inozemno osiguranje će tada navedenu tiskanicu dostaviti HZZO-u zajedno s tiskanicom E115 (Zahtjev za novčana davanja za slučaj nesposobnosti za rad). Inozemni liječnik Vam može izdati i  drugu potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad propisanu u navedenoj državi. O evidentiranom bolovanju obvezni ste obavijestiti svog poslodavca u Hrvatskoj i HZZO u rokovima koji su propisani hrvatskim propisima, a pravo na naknadu plaće ostvarujete u skladu s hrvatskim propisima.

VIŠE – Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad | HZZO

PITANJA I ODGOVORI

Ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite koji Vam je evidentirao bolovanje u Hrvatskoj izdat će Vam tiskanicu E 116 (Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad). Istu tiskanicu potrebo je dostaviti HZZO-u koji će ju, zajedno s tiskanicom E115, dostaviti Vašem nadležnom osiguranju putem HZZO-a.

Po završetku bolovanja trebate se javiti, također, HZZO-u kako bi se ispunila tiskanica E 118 i poslala nadležnom osiguranju.

U slučaju nepriznavanja ili prestanka bolovanja, HZZO će Vam izdati tiskanicu E 118 („Obavijest o nepriznavanju ili prestanu nesposobnosti za rad“). U slučaju da ste nezadovoljni odlukom koja je navedena na spomenutoj tiskanici, možete nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a podnijeti zahtjev za izdavanje pisanog rješenja kako bi se o Vašem pravu na bolovanje odlučilo u upravnom postupku. Na isto rješenje možete izjaviti žalbu Direkciji HZZO-a, u roku od 15 dana od dana kada ste rješenje primili.

Pravo na naknadu plaće ostvarujete u skladu s propisima matične države.

Migracije