PRAVO NA NAKNADU PLAĆE

Pored prava na zdravstvenu zaštitu, jedno od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja je i pravo na naknadu plaće s osnova privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Ako ste primjerice izaslani radnik kojega je poslodavac sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj uputio na privremeni rad u Hrvatsku, tada Vam privremenu nesposobnost za rad (bolovanje), u slučaju potrebe, može utvrditi ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj bez potrebe da se radi toga vraćate u matičnu državu.

Isti liječnik Vam može otvoriti bolovanje i ako radite u drugoj državi članici, a razbolite se za vrijeme privatnog boravka u Hrvatskoj.

Ako ste hrvatski osiguranik i razbolite se za vrijeme boravka u drugoj državi članici,  bolovanje Vam se može otvoriti inozemni liječnik i izdati Vam potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad propisanu u navedenoj državi. O otvorenom bolovanju obvezni ste obavijestiti svog poslodavca u Hrvatskoj i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u rokovima koji su propisani hrvatskim propisima, a pravo na naknadu plaće ostvarujete u skladu s hrvatskim propisima.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite koji Vam je utvrdio bolovanje izdat će Vam potvrdu o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad, koje ste obvezni dostaviti svom poslodavcu i nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u rokovima koji su predviđeni propisima Vaše matične države.

Liječnik Vam može, na Vaš zahtjev, ispuniti i tiskanicu E 116 (Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad) koju možete dostaviti svom nadležnom nositelju putem HZZO-a.

Po završetku bolovanja trebate se javiti, također, HZZO-u kako bi se ispunila tiskanica E 118 i poslala nadležnom osiguravatelju.

U slučaju nepriznavanja ili prestanka bolovanja, HZZO će Vam izdati tiskanicu E 118 („Obavijest o nepriznavanju ili prestanu nesposobnosti za rad“). U slučaju da ste nezadovoljni odlukom koja je navedena na spomenutoj tiskanici, možete nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a podnijeti zahtjev za izdavanje pisanog rješenja kako bi se o Vašem pravu na bolovanje odlučilo u upravnom postupku. Na isto rješenje možete izjaviti žalbu Direkciji HZZO-a, u roku od 15 dana od dana kada ste rješenje primili.

Pravo na naknadu plaće ostvarujete u skladu s propisima matične države.

Migracije