RODILJNE NAKNADE

Zaposleni i samozaposleni roditelji

Rodiljni dopust

Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta. To je obvezni dio rodiljnog dopusta koji koristi majka djeteta.

Rodiljni dopust se može započeti i 45 dana prije dana očekivanog poroda.

Nakon proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta, pa dok dijete ne navrši 6 mjeseci traje dodatni dio rodiljnog dopusta, koji majka može u cijelosti ili djelomično prenijeti na oca djeteta.

  • Novčana potpora za rodiljni dopust, za zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, koji ispunjava uvjet staža osiguranja, iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće koja se izračunava u skladu s propisima obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako nije ispunjen uvjet staža osiguranja novčana naknada iznosi 125% od proračunske osnovice 551,80 EUR mjesečno.

Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac može koristi očinski dopust u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života u trajanju, ovisno o broju rođene djece, od:

  • deset radnih dana za jedno dijete
  • 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

 

Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici

Navedeni korisnici ostvaruju pravo na rodiljnu poštedu od rada dok dijete ne navrši 6 mjeseci.

 

Korisnici izvan sustava rada

Navedeni korisnici ostvaruju pravo na rodiljnu brigu od djetetu u istom trajanju.

  • Novčana potpora za rodiljnu poštedu od rada i rodiljnu brigu o djetetu iznosi 309,01 EUR mjesečno.

VIŠE – Rodiljne i roditeljske potpore | HZZO

PITANJA I ODGOVORI

Kao poseban uvjet za ostvarivanje prava na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita, javlja se uvjet staža osiguranja u trajanju od 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ukoliko navedeni uvjet nije ispunjen, imate pravo na smanjeni iznos naknade (125% od proračunske osnovice, odnosno 551,80 EUR).

Staž osiguranja je staž ostvaren na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada, te primanja naknade plaće nakon prestanka tog rada ostvarene prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ako ste roditelj koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednik izvan sustava poreza na dobit ili dohodak ili nezaposleni roditelj morate, na dan rođenja djeteta, imati zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju te neprekidno prebivalište ili odobren stalni boravak, odnosno dugotrajno boravište kao stranac u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine.

Ako ste nezaposleni roditelj morate, također, biti registrirani u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u propisanom trajanju.

Ako ste roditelj izvan sustava rada, morate na dan rođenja djeteta imati zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju te neprekidno prebivalište ili odobren stalni boravak, odnosno drugotrajno boravište kao stranac u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina.

Migracije