UPUĆIVANJE DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA - REGULIRANJE RADA I BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

* Vidi tekst: Upućivanje radnika u državu članicu EU/EGP

Državljani trećih zemalja su osobe koje nemaju državljanstvo države članice Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP).

 

Rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj u svojstvu upućenih radnika

  1. Upućivanje radnika državljana trećih država od strane poslodavca koji ima poslovni nastan izvan EU/EGP-a

Državljani trećih država čiji poslodavac ima poslovni nastan u trećoj državi (izvan EU/EGP-a), a koje njihov poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga privremeno upućuje na rad u Republiku Hrvatsku, dužni su kod nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote sukladno članku 76. stavak 1. točka 6. Zakona o strancima.

Više

  1. Upućivanje radnika državljana trećih država koji su zaposleni kod pružatelja usluga/(poslodavca) s poslovnim nastanom u državi članici EU/EGP-a

Državljani trećih država čiji poslodavac ima poslovni nastan u državi članici EU/EGP-a,  pod uvjetom da su zakonito zaposleni u toj državi (imaju reguliran boravišni i radni status u skladu sa zakonodavstvom te države) te koje njihov poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga privremeno upućuje na rad u Republiku Hrvatsku, ne trebaju ishoditi dozvolu za rad, odnosno potvrdu o prijavi rada.

Ukoliko rad ili obavljanje usluge upućenoga radnika traje dulje od 90 dana, državljanin treće zemlje mora regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenoga radnika sukladno odredbi članka 47. stavak 1. točka 7. Zakona o strancima, a ako se radi o državljaninu države članice EGP-a, u slučaju upućivanju duljeg od 90 dana dužan je izvršti prijavu privremenog boravaka u svrhu rada sukladno odredbama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 66/19 i 53/20).

 

Obveza podnošenja prethodne izjave o upućivanju radnika

Svaki pružatelj usluga (poslodavac) koji upućuje radnike u Republiku Hrvatsku dužan je podnijeti prije upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku izjavu o upućivanju, elektroničkim putem, na adresu e-pošte: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Izjava se mora podnijeti najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

Strani poslodavac je dužan prijaviti promjenu podataka u izjavi o upućivanju, najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka promjene.

Više informacija i obrazac izjave

 

Boravak državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

Državljanin trećih zemalja dužan je prijavu kratkotrajnog boravka prijaviti u roku od dva dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Iznimno, državljanin država članica EGP-a nije dužan prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji (čl. 11. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji)

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima i Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad mogu se pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Socijalno osiguranje državljana trećih država koji su upućeni na rad u Republiku Hrvatsku od strane poslodavca koji ima poslovni nastan izvan EU/EGP-a 

Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama:

Australijom
Bosnom i Hercegovinom
Crnom Gorom
Kanadom
Kanadskom pokrajinom Québec
Makedonijom
Srbijom (SR Jugoslavijom)
Turskom 

Republikom Korejom

 

 

Međunarodni ugovori sadrže, između ostalog, i odredbe o uvjetima te rokovima upućivanja, a administrativnim sporazumima za primjenu ugovora određena su i tijela nadležna za izdavanje potvrda kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je nadležan za izdavanje potvrda u slučaju primjene ugovora o socijalnom osiguranju sa Australijom, Korejom, Kanadom i Quebecom, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u slučaju primjene ugovora sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Makedonijom, Srbijom i Turskom.

U slučaju kada s državom u koju se radnik upućuje na rad nije sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, o nacionalnom zakonodavstvu države u koju se radnik upućuje ovise mogućnosti i uvjeti upućivanja te postoji li obveza uplate doprinosa za obvezna osiguranja u toj državi ili radnik može ostati u osiguranju države koja ga je uputila na rad u inozemstvo.

 

Bitne poveznice

Migracije