Davanja za majčinstvo

Davanja za majčinstvo u Hrvatskoj regulirana  su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/1459/17 i 37/20).

Pravo na rodiljne i roditeljske potpore možete ostvariti ako imate regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i ako udovoljavate i ostalim propisanim uvjetima.

Potpore  ostvaruje majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na osnovi Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad kojeg izdaje izabrani doktor ginekolog i u kojemu se upisuje termin očekivanog poroda.

Za ostvarivanje ostalih prava potrebno je podnijeti zahtjev regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.

Ako su u Vašem slučaju uključene barem dvije države članice EU, EGP ili i Švicarska, HZZO će kontrolirati da li su ispunjeni svi uvjeti propisani hrvatskim propisima, ali će voditi računa i o načelima koja su propisana europskim pravnim propisima.

Propisana načela su:

  • Načelo asimilacije činjenica propisano
  • Načelo zbrajanja razdoblja propisano i
  • Načelo mogućnosti izvoza prava/načelo odstupanja od pravila o prebivalištu

 

Više

PITANJA I ODGOVORI

Dvije države članice će biti uključene, na primjer, ako ste, prije dolaska u Hrvatsku radili ili samo imali prebivalište u drugoj državi članici EU/EGP-a, ako supružnik za isto dijete već ostvaruje neko pravo u drugoj državi članici ili, primjerice, ako je dijete rođeno u drugoj državi članici i dr.

Sukladno navedenom načelu, kod rješavanja zahtjeva uzet će se u obzir činjenice koje su se dogodile u drugoj državi članici EU/EGP-a, kao da su se dogodile u Hrvatskoj.

Tako će se, primjerice, za zaposlene i samozaposlene korisnike uzeti u obzir plaća, prihod ili staž osiguranja ostvaren u drugoj državi članici, a za nezaposlene korisnike i korisnike van sustava rada razdoblje prebivališta u drugoj državi.

Isto načelo znači da će se kod rješavanja zahtjeva uzeti u obzir razdoblja zdravstvenog osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili prebivališta podnositelja zahtjeva u drugoj državi članici EU/EGP kao da su navršena u Hrvatskoj i ona će se zbrajati sa takvim razdobljima u Hrvatskoj

Prema istom načelu, novčana davanja koja se isplaćuju na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica, ne podliježu nikakvom smanjenju, izmjeni, obustavi, prestanku ili konfiskaciji zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji imaju prebivalište u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi ustanova odgovorna za pružanje davanja.

Da bi osoba, koja je u Hrvatskoj ostvarila određeno pravo, isto pravo mogla ostvarivati i u slučaju odlaska u drugu državu članicu, uvjet je da je i nadalje obvezno zdravstveno osigurana u Hrvatskoj.

Migracije