RODITELJSKE NAKNADE

Zaposleni i samozaposleni korisnici

Pod uvjetima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, zaposleni  ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust nakon što dijete navrši 6 mjeseci i može ga koristiti do 8. godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

U pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust, svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece), no ako sukladno dogovoru, pravo na roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, isti koristi roditeljski dopust u trajanju od šest odnosno 28 mjeseci (svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja).

  • Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta u trajanju od prvih 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta ne može, za puno radno vrijeme, iznositi više od 225% proračunske osnovice mjesečno (995,45 EUR). U preostalom dijelu roditeljskog dopusta (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete, u preostalom trajanju) naknada plaće iznosi 125% proračunske osnovice – 551,80 €.

 

Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici

Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada, ova kategorija roditelja ostvaruje pravo na  roditeljsku poštedu od rada u trajanju od 6 mjeseci do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno do navršene 3. godine (ovisno o broju rođene djece).

 

Korisnici izvan sustava rada

Korisnici izvan sustava rada imaju pravo na roditeljsku brigu o djetetu u jednakom trajanju.

  • Novčana naknada za roditeljsku poštedu od rada i roditeljsku brigu o djetetu iznosi 309,01 EUR mjesečno.

 

VIŠE – Rodiljne i roditeljske potpore | HZZO

Migracije