RODILJNE NAKNADE

Zaposleni i samozaposleni roditelji

Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda (u slučaju komplikacija u trudnoći) do 70. dana nakon rođenja djeteta. To je obvezni dio rodiljnog dopusta koji koristi majka djeteta, a u određenim okolnostima može ga koristiti otac (na primjer, ako majka umre).

Dodatni rodiljni dopust traje dok dijete ne navrši 6 mjeseci. U tom periodu, majka se može vratiti na posao i prenijeti dopust na oca djeteta.

  • Novčana potpora za rodiljni dopust, za zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, koji ispunjava uvjet staža osiguranja, iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće koja se izračunava u skladu s propisima obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako nije ispunjen uvjet staža osiguranja novčana naknada iznosi 70% od proračunske osnovice (2.328,20 HRK).

 

Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici

Navedeni roditelji ostvaruju pravo na rodiljnu poštedu od rada dok dijete ne navrši 6 mjeseci.

 

Korisnici izvan sustava rada

Navedeni roditelji ostvaruju pravo na rodiljnu brigu od djetetu u istom trajanju.

  • Novčana potpora za rodiljnu poštedu od rada i rodiljnu brigu o djetetu iznosi 2.328,00 HRK mjesečno.

Više

PITANJA I ODGOVORI

Ako ste zaposleni ili samozaposleni roditelj uvjet za ostvarivanje prava na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće je ispunjen uvjet staža osiguranja u trajanju od 9 mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ukoliko navedeni uvjet nije ispunjen, imate pravo na smanjeni iznos naknade.

Staž osiguranja je staž ostvaren na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada, te primanja naknade plaće nakon prestanka tog rada ostvarene prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ako ste roditelj koji ostvaruju drugi dohodak ili poljoprivrednik izvan sustava poreza na dobit ili dohodak morate imati neprekidno prebivalište ili odobren stalni boravak kao stranac u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine.

Ako ste nezaposleni roditelj morate, također, biti registrirani u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u propisanom trajanju.

Ako ste roditelj izvan sustava rada, morate imati neprekidno prebivalište ili odobren stalni boravak kao stranac u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina.

Sve kategorije korisnika moraju imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-u.

Migracije