ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA VRIJEME PRIVREMENOG RADA

Osiguranici ugovornih država

Ako osiguranik jedne države ugovornice, za vrijeme privremenog rada u drugoj državi ugovornici doživi ozljedu na radu ili mu se dijagnosticira profesionalna bolest, zdravstvenu zaštitu s osnova priznate ozljede, odnosno bolesti ostvarivat će u skladu s ugovorenom potvrdom o pravu na zdravstvenu zaštitu koju mu je izdao nadležni nositelj prije upućivanja na privremeni rad u drugu državu ugovornicu.

Postupak priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti provodi nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja matične države, u skladu sa svojim zakonodavstvom.

Državljani neugovornih država

Državljani država s kojima Hrvatska nema sklopljen međudržavni ugovor (niti su članice Europske unije) pravo na zdravstvenu zaštitu s osnove ozljede na radu ili profesionalne bolesti sukladno hrvatskim propisima ostvaruju samo pod uvjetom da imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju u HZZO-u.

PITANJA I ODGOVORI

Potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu dobivenu od strane nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja potrebno je predati nositelju zdravstvenog osiguranja države privremenog rada u mjestu boravka, koji će je zamijeniti potvrdom na temelju koje ćete koristiti zdravstvenu zaštitu kod ugovornih pružatelja.

U slučaju nastanka ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti u državi ugovornici u koju ste upućeni na privremeni rad, obvezni ste o tome obavijestiti svog poslodavca i nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi, u rokovima koji su predviđeni zakonodavstvom iste države.

Svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja možete obavijestiti o nastaloj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti osobno ili putem nositelja zdravstvenog osiguranja u državi privremenog rada.

Migracije