Zakonodavstvo

 • Ustav Republike Hrvatske (NN, broj 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o provedbi uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN, broj 54/13)

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

MIROVINSKI SUSTAV

 

DAVANJA ZA MAJČINSTVO

 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 152/22)

 

OZLJEDE NA RADU/PROFESIONALNE BOLESTI – KRATKOROČNA DAVANJA

 

OBITELJSKA DAVANJA

 

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

 

BORAVAK I RAD

 • Zakon o strancima (NN, broj 133/20, 114/22 i 151/22)
 • Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN, br. 20/22 i 155/22)
 • Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN, br. 66/1953/20144/20 i 114/22)
 • Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN, br. 107/20, 148/2086/21 i 155/22)
 • Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni  (NN, broj 128/20)
 • Pravilnik o vizama (NN, broj 109/21)
 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN, br. 36/13 i 105/17)
 • Uredba (EZ) br. 810/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 13. SRPNJA 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (Službeni list EU L 243/1)
 • UREDBA (EU) 2018/1806 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Službeni list EU L 303/39 )

 

SOCIJALNA SKRB

 

OBRAZOVANJE

 

ZAKONODAVSTVO EU 

 • Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list EU L 166, 30.4.2004, 1–123)
 • Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list EU L 284, 30.10.2009, 1–42)
 • Uredba (EU) broj 1231/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) broj 883/2004 i Uredbe (EZ) broj 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svojeg državljanstva (Službeni list EU L 344, 29.12.2010, 261-263)
 • Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Službeni list EU L 088, 04.04.2011, 45–65)
 • Uredba (EZ) br. 399/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (Službeni list EU L 77/1, 23.3.2016., 1-52)
 • Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (Službeni list EU OJ L 141, 27.5.2011, p. 1–12)
 • Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (OJ L 128, 30.4.2014, p. 8–14)

 

DVOSTRANI UGOVORI I SPORAZUMI O SOCIJALNOM OSIGURANJU

 • Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 2/04)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (NN–MU broj 3/01)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 1/14)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 14/01)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske  i Vlade Kanade (NN–MU broj 16/98)
 • Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca (NN–MU broj 10/00)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 16/97)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju (NN–MU  broj 4/07)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnom osiguranju (NN-MU broj 4/19)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti (NN-MU broj 2/24)
Migracije