Zakonodavstvo

 • Ustav Republike Hrvatske (NN, broj 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o provedbi uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN, broj 54/13)

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

MIROVINSKI SUSTAV

 

DAVANJA ZA MAJČINSTVO

 

OZLJEDE NA RADU/PROFESIONALNE BOLESTI – KRATKOROČNA DAVANJA

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, broj 80/13 i 137/13)
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN, broj 162/98 i 107/07).
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13; 152/14)
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti invaliditetom (NN, br. 162/98; 107/07)

 

OBITELJSKA DAVANJA

 

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, broj 16/17)
 • Zakon o radu (NN, br. 93/14, 127/17)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 124/0945/1174/14)
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (NN, broj 122/17)
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, broj 16/17)
 • Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (NN, broj 101/17)

 

BORAVAK I RAD

 • Zakon o strancima (NN, br. 130/11, 74/13 i 69/17)
 • Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (NN, broj 101/18)
 • Pravilnik o vizama (NN, br. 7/13, 5/18)
 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN, broj 36/13)

 

SOCIJALNA SKRB

 

ZAKONODAVSTVO EU

 

 • Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list EU L 166, 30.4.2004, 1–123)
 • Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list EU L 284, 30.10.2009, 1–42)
 • Uredba (EU) broj 1231/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) broj 883/2004 i Uredbe (EZ) broj 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svojeg državljanstva (Službeni list EU L 344, 29.12.2010, 261-263)
 • Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Službeni list EU L 088, 04.04.2011, 45–65)
 • Uredba (EZ) br. 399/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (Službeni list EU L 77/1, 23.3.2016., 1-52)

 

DVOSTRANI UGOVORI I SPORAZUMI O SOCIJALNOM OSIGURANJU

 • Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 2/04)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (NN–MU broj 3/01)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 1/14)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 14/01)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske  i Vlade Kanade (NN–MU broj 16/98)
 • Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca (NN–MU broj 10/00)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju (NN–MU broj 16/97)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju (NN–MU  broj 4/07)
Migracije