ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Ako ste državljanin druge države članice EU, EGP ili Švicarske, a dolaskom u Hrvatsku ste stekli status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), prijava kao i utvrđivanje ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti obavit će se u skladu s hrvatskim zakonodavstvom.

Ako ste obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj, a za vrijeme svog boravka u Hrvatskoj (kao primjerice izaslani radnik) doživite ozljedu na radu ili Vam se po prvi puta dijagnosticira profesionalna bolest, prijava i utvrđivanje ozljede na radu/profesionalne bolesti obavlja se u skladu sa zakonodavstvom nadležne države članice čiji ste osiguranik.

Radi toga će nadležna područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a zatražiti od Vašeg nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja iz matične države izdavanje tiskanice E123 („Potvrda o pravu na davanja iz osiguranja za ozljede na radu i profesionalne bolesti“), odnosno prijenosnog dokumenta DA1

Na isti način će i inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja zatražiti izdavanje navedene tiskanice za hrvatskog radnika koji, za vrijeme, na primjer privremenog rada u drugoj državi članici, doživi ozljedu na radu ili mu se po prvi puta dijagnosticira profesionalna bolest.

 

Bitne poveznice

PITANJA I ODGOVORI

Vaš nositelj će izdati zatraženu tiskanicu ako, nakon postupka provedenog u skladu sa propisima Vaše matične države, prizna ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest nastalu u Hrvatskoj.

Temeljem dostavljene tiskanice E123, HZZO će Vam izdati bolesnički list osnovom kojega ćete  ostvarivati sva prava na zdravstvenu zaštitu iz sustava ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti u Hrvatskoj, a na teret svog nositelja zdravstvenog osiguranja.

U tom slučaju će Vam se zdravstvena zaštita nastaviti pružati kao zdravstvena zaštita za „običnu“ bolest/ozljedu.

Migracije