NADLEŽNE INSTITUCIJE/ORGANIZACIJE


Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

Tel: 01/6122 111

Fax: 01/6122 452

www.mup.hr / pitanja@mup.hr

 • provodi upravni postupak i obavlja poslove vezane uz postupak povodom zahtjeva za azil. Pruža informacije o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te im pomaže u ostvarivanju njihovih prava. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama ovog Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u postupku azila

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4569 000

Fax: 01/4594 301

www.mzo.hr

 • vodi odgojne i obrazovne radionice te zainteresiranim tražiteljima azila i njihovoj djeci osigurava uvjete za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje u zemlji i inozemstvu

Ministarstvo zdravstva (MIZ)

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4607 555

Fax: 01/4677 076

www.zdravlje.hr / pitajtenas@miz.hr 

 • provodi mjere zaštite i unapređenja zdravlja te liječenja i rehabilitacije bolesnika; osigurava liječničku i psihološku pomoć i skrb te primjereni rehabilitacijski tretman u Prihvatilištu za tražitelje azila 

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

Tel: 01/555 7111

Fax: 01/555 7224

https://demografijaimladi.gov.hrinfo@demografijaimladi.hr

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Tel: 01/6106 835

Fax: 01/6109 638

https://mrosp.gov.hrinfo@mrms.hr 

 • obavlja poslove koji se odnose na radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu, sustav mirovinskoga osiguranja, tržište rada, zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti 

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Tel: 01/610 6111; 01/ 3717 111

https://gospodarstvo.gov.hr/naslovna/ javnost@mingor.hr

 • potiče poduzetničku kulturu u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja

Ministarstvo kulture i medija

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4866 666

https://min-kulture.gov.hr/

 • osigura uvjete za uključivanje i integraciju tražitelja azila i azilanata u kulturni i društveni život te potiče programe kulturnih potreba pripadnika hrvatskog naroda u drugim zemljama 

 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (ULJPPNM VRH)

Mesnička 23, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4569 358

Fax: 01/4569 324

www.uljppnm.vlada.hr  / ured@uljppnm.vlada.hr

 • obavlja stručne poslove u vezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj  

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Frankopanska 16, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4807 800

https://sudovi.hr/hr/vusrh / kontakt@vusrh.pravosudje.hr

 • protiv odluke Ministarstva unutarnjih poslova (prvostupanjski postupak) o zahtjevu za azil može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split); tražitelji azila koji nemaju financijskih sredstava imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u drugostupanjskom postupku pred upravnim sudom 

 Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Savska cesta 64, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 612 6000

Fax: +385 1 612 6038

www.hzz.hr / hzz@hzz.hr 

 • rješava pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost 

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

Telefon: 01/4595 011; 01/4595 022

Fax: 01/ 4595-063

www.mirovinsko.hr / www.mirovinsko.hr/hr/cesta-pitanja/444

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Margaretska 3, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4806 333

Fax: +385 1 4812 606

www.hzzo.hr   info@hzzo.hr

 

Središnji registar osiguranika (REGOS)

Gajeva ulica br. 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 48 98 900

Fax: +385 1 48 98 903

https://regos.hr/  regos@regos.hr


 Ured pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske

Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4851 855; 01/4851 853

Fax: 01/ 6431 628

www.ombudsman.hr / info@ombudsman.hr

 • promiče i štiti ljudska prava, slobode i vladavinu prava te suzbija diskriminaciju i razmatra pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba; može dati preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja tijelima na koje se pritužba odnosi

Pravobraniteljica za djecu

Teslina 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4929 669; 01/4921 278

Fax: 01/4921 277

www.dijete.hr / info@dijete.hr

 • razmatra povrede prava pojedinog djeteta ili opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece te može osigurati pomoć stručnih osoba i ustanova čiji djelokrug pokriva zaštitu, skrb, razvitak i prava djece

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Preobraženska 4/1, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4848 100

Fax: 01/4844 600

www.prs.hr / ravnopravnost@prs.hr

 • postupa po pritužbama na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Savska cesta 41/3 10 000 Zagreb

Tel: 01 / 6102 170

Fax: 01 / 6177 901

www.posi.hr / ured@posi.hr

 • prati i promiče prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona 

 Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

Radnička cesta 41/7, 10 000 Zagreb

Tel: 01/3713 555

Fax: 01/3713 484

www.unhcr.hr / hrvza@unhcr.org

 • upravlja i koordinira međunarodne operacije zaštite izbjeglica i rješava izbjeglička pitanja u cijelom svijetu, nastoji osigurati korištenje prava na azil i pronalazak sigurnog utočišta u drugoj državi, uz mogućnost dobrovoljnog povratka kući, lokalne integracije ili preseljenja u treću zemlju; pomaže osobama bez državljanstva 

 Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Ul. Franje Račkog 3, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4816 884

Fax: 01/4816 879

www.iom.int / iomzagreb@iom.int

 • bavi se svim aspektima suvremenih migracija (strategija i politika), te nastoji naći praktična rješenja za probleme migranata; pomaže oko dobrovoljnog povratka prisilno raseljenih osoba odnosno stranaca u njihove zemlje podrijetla
Migracije