REGULIRANJE BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonom o strancima (NN, br. 133/20, 114/22 i 151/22) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Državljani trećih zemalja mogu boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na području svih država članica Schengena)
  • privremenom boravku (do godinu dana, ovisno o svrsi boravka: npr. spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, istraživanja, humanitarnog razloga, životnog partnerstva, rada, rada upućenog radnika, temeljem EU plave karte, na boravku kao državljanin treće zemlje s odobrenim dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, u druge svrhe, boravka digitalnih nomada
  • dugotrajnom boravku (neograničeno)
  • stalnom boravku (neograničeno).

Uvjeti za odobravanje privremenog, dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka državljana trećih zemalja propisani su odredbama Zakona o strancima i pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad,   potvrde o prijavi rada te bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (kategorije državljana trećih zemalja propisanih člankom 89. Zakona o strancima).

Više

Dozvola za boravak i rad

SCHENGENSKA VIZA 

Republika Hrvatska kao država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i Schengenskog područja, primjenjuje zajedničku viznu politiku EU-a. Na temelju Schengenske kratkotrajne vize državljanin treće zemlje ne može raditi na području Hrvatske osim u slučajevima kada su izdane potvrde o prijavi rada sukladno  člancima od 139. – 142. Zakona o strancima.

Kratkotrajna viza (viza C)

Kratkotrajna viza je odobrenje za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju koje ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turizma, poslovnog ili privatnog posjeta, kulture, sporta, službenog posjeta, zdravstvenih razloga, obrazovanja, te ostalog. Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja i ne može biti dulji od pet godina. Dopušteni broj dana boravka na Schengenskom području može se izračunati pomoću online kalkulatora

Zahtjev za vizu podnosi se u veleposlanstvu/konzulatu one države članice Schengenskog područja koja je glavno odredište putovanja.

Ako je glavno odredište putovanja Hrvatska, zahtjev se podnosi u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu ili viznom centru VFS Globala.

Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, a ni viznoga centra, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu u drugoj državi ili u veleposlanstvu/konzulatu druge države s kojom je Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno.

Zahtjev za Schengensku kratkotrajnu vizu podnosi se najranije šest mjeseci prije početka namjeravanoga putovanja te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.

Pomorci koji obavljaju svoje dužnosti mogu podnijeti zahtjev za vizu najranije devet mjeseci prije početka namjeravanoga putovanja.

Državljani trećih zemalja kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu ili viznom centru.

Zrakoplovno-tranzitna viza (viza A)

Zrakoplovno-tranzitna viza je odobrenje za tranzit preko međunarodnih tranzitnih područja zračnih luka država članica. Viza A potrebna je državljanima trećih zemalja navedenima u Prilogu IV. Zakonika o vizama

Više o vizama

 

Bitne poveznice

Migracije