BORAVAK I RAD STRANACA U RH

Zakonom o strancima propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti za odobravanje privremenog, dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka državljana trećih zemalja propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani trećih zemalja mogu boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
  • privremenom boravku (do godinu dana, ovisno o svrsi boravka: npr. spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, humanitarnog razloga, životnog partnerstva, rada, rada upućenog radnika, temeljem EU plave karte, na boravku kao državljanin treće zemlje s odobrenim dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, u druge svrhe, boravka digitalnih nomada
  • dugotrajnom boravištu (neograničeno)
  • stalnom boravku (neograničeno).

Više

 

VIZE

Republika Hrvatska kao država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), primjenjuje zajedničku viznu politiku EU-a. Na temelju vize državljanin treće zemlje ne može raditi na području Hrvatske osim u slučajevima kada su izdane potvrde o prijavi rada sukladno  člancima od 139. – 142. Zakona o strancima.

Viza za kratkotrajni boravak je odobrenje za:

  • tranzit kroz područje Hrvatske ili namjeravani boravak na području Hrvatske u najduljem trajanju od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;
  • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, zrakoplovnog tranzita turizma, poslovnog ili privatnog posjeta, kulture, sporta, službenog posjeta, zdravstvenih razloga, obrazovanja, te ostalog. Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja i ne može biti dulji od pet godina.

Zahtjev za vizu podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu u drugoj državi ili u veleposlanstvu/konzulatu druge države s kojom je Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava (dozvola boravaka i viza za dva ili više ulazaka), kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku uz uvjet da je navedena schengenska isprava valjana i u trenutku ulaska i izlaska iz Hrvatske.

Više o vizama

 

Bitne poveznice

o   Ministarstvo unutarnjih poslova

o   Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

o   Zavod za zapošljavanje

o   Priručnik za strance

o   Zakon o strancima

o   Zakonik o vizama

Migracije