BORAVAK I RAD STRANACA U RH

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine broj 130/2011, 74/2013, 69/2017 i 48/2018) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj možemo podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Kategorije stranih državljana su sljedeće:

  1. Stranci na kratkotrajnom boravku (turistički boravak)
  2. Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i Švicarske konfederacije i članovi njihovih obitelji,
  3. Državljani trećih država s odobrenim stalnim boravkom u drugoj državi članici EGP-a i članovi njihovih obitelji
  4. Visokokvalificirani državljani trećih država s izdanom EU Plavom kartom
  5. Državljani trećih država koji nemaju državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije

Stranac u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) može boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
  • privremenom boravku (do godine dana)
  • stalnom boravku (neograničeno).

Više

 

VIZE

Po pitanju viza, RH kao država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), primjenjuje zajedničku viznu politiku EU u dijelu koji se odnosi na zajednički vizni režim. Na temelju vize državljanin treće zemlje ne može raditi na području RH osim u slučajevima kada su izdane potvrde o prijavi rada sukladno  člancima od 82. – 85. Zakona o strancima.

Viza je odobrenje koju je izdala država članica za:

  • tranzit kroz ili namjeravani boravak na području država članica u trajanju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;
  • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka država članica.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, zrakoplovnog tranzita turizma, poslovnog ili privatnog posjeta, kulture, sporta, službenog posjeta, zdravstvenih razloga, obrazovanja, te ostalog. Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja stranaca u RH i ne može biti dulji od pet godina.

Zahtjev za vizu podnosi se prije ulaska u RH, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako RH nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu u drugoj državi ili u veleposlanstvu/konzulatu druge države s kojom je RH sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.

Odlukom Vlade RH, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava (dozvola boravaka i viza za dva ili više ulazaka), kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za RH uz uvjet da je navedena schengenska isprava važeća i u trenutku ulaska i izlaska iz RH.

Više o vizama

 

Bitne poveznice

o   Ministarstvo unutarnjih poslova

o   Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

o   Zavod za zapošljavanje

o   Priručnik za strance

o   Zakon o strancima

o   Uredba o Zakoniku Zajednice o vizama

Migracije